14. marts 2022

Udstillingen 'Parafraser'

Du kan stadig nå at opleve særudstillingen på VEJLE KUNSTMUSEUM 'Parafraser - Grafisk Værksted Vejle', der kører helt frem til den 18. april 2022

Her bidrager 17 kunstnere fra Grafisk Værksted Vejle med nye perspektiver på VEJLE KUNSTMUSEUMs samling - blandt andre parafraserer kunstner Maibritt Larsson Rembrandts værk: Kunstnerens moder med følgende udtalelse: 
 
"Mit udgangspunkt er en sanselig og kropslig funderet undersøgelse af værkets tilblivelse gennem nærvær, materialitet og gestus. Jeg er optaget af den håndgribelige og i sig selv synliggjorte materialitet og selve tegningens indeksikalitet som ‘inkarneret gestus'".
 
''I mødet med Rembrandts streger og mærker på et stykke papir kan vi forundres over, hvordan dette møde pludseligt åbner sig til en intens tilstand af nærvær helt uafhængigt af det tidsspand, der er mellem værkets tilblivelse og mødet med værket. Samtidig sanses papirets gulnen, pletter og pletvise opløsning, sporerne fra en handling med måske en saks og det mørke rum, der rummer både os og værket. Parafrasen undersøger dette sensoriske møde med Rembrandts værk". 
 
Du kan læse meget mere om udstillingen på VEJLE KUNSTMUSEUM her.  

Rigtigt god fornøjelse! 

Tilbage til oversigten

Følg med på Facebook

Læs også

bubble