14. marts 2022

Ny højesteretsdom om ejendomshævd

CODEX ADVOKATER meddeler, at Højesteret for kort tid siden tog stilling til, om en råden over naboens ejendom var retsstridig, således at den kunne danne grundlag for hævd

Sagen angik en carport, som var bygget ind over skel, således at carporten optog ca. 11 m2 af naboejendommen. Carporten havde stået på stedet siden før 1960’erne. Efter at ejendommen, som carporten hørte til, blev solgt i 2015, opstod der mellem de nye ejere af ejendommen og ejerne af naboejendommen en tvist om skellets placering, herunder navnlig spørgsmålet, om der var vundet ejendomshævd som følge af carportens placering over de 11 m2 af naboejendommen.
 
Du kan læse meget mere her - og konsultere CODEX ADVOKATER i forhold til dine evt. egne spørgsmål om ejendomshævd eller andet. 

Tilbage til oversigten

Følg med på Facebook

Læs også

bubble