1. april 2020

Økonomiske udfordringer under COVID19

Følgevirkningerne af COVID-19 breder sig som ringe i vandet i det danske samfund. Dette giver store udfordringer for både den lille selvstændige og de større danske virksomheder.

Codex Law sætter fokus på de udfordringer, erhvervslivet står overfor, og hvorledes disse kan minimeres bedst muligt både på kort og lang sigt.

Udtræk fra Codex Advokater blogindlæg fra d. 23. marts 2020:

Hjælpepakker

Regeringen har fremlagt flere forskellige hjælpepakker, der skal understøtte de danske virksomheder i den kommende tid. Disse understøtter virksomhedernes mulighed for at sende medarbejdere hjem, uden at skulle afskedige dem, ligesom de også sikrer økonomisk bistand til den enkelte selvstændige erhvervsdrivende.

Ordinær generalforsamling og aflæggelse af regnskab

Virksomheder kan på baggrund af COVID-19 få forlænget fristen for afholdelse af ordinær generalforsamling og indsendelse af årsrapport. Opfylder virksomheden de fastsatte krav, så vil årsrapporten være indsendt rettidigt, hvis det sker senest otte uger efter, det igen er muligt at afholde større arrangementer. Den ordinære generalforsamling kan ligeledes afholdes rettidigt i en otte ugers periode efter forbuddet er ophørt.

Betingelserne for at opnå ret til denne udsættelse er:

  • Ejerkredsen er på mere end 10 ejere
  • Der endnu ikke er afholdt generalforsamling
  • Vedtægterne ikke indeholder en mulighed for afholdelse af elektroniske generalforsamlinger

Lønkompensation

Regeringen har sammen med arbejdsgiverorganisationerne og arbejdstagerorganisationerne i weekenden den 15.-16. marts 2020 opnået enighed om en aftale, hvor der i en periode fra 9. marts til 9. juni 2020 gives private virksomheder mulighed for at søge om lønkompensation, hvis virksomhederne som følge af arbejdsmangel sender en del af de ansatte hjem med fuld løn.

Formålet med aftalen er at sikre, at så mange medarbejdere som muligt kan fastholde deres arbejde, også i en tid, hvor mange virksomheder oplever arbejdsmangel på grund af restriktionerne som følge af COVID-19, og hvor alternativet derfor kan være at opsige medarbejderne.

Se nærmere information på Codex Advokaters blog om hvordan virksomheder løser afbestillinger og ombookinger nu, og når samfundet starter op igen? Om kunder er berettiget til frit at fortage afbestillinger? og meget mere...

Besøg Codex Advokater i Vejle

Tilbage til oversigten

Følg med på Facebook

Læs også

bubble